אישה יפה מקצועית ,זמינה,ומדייקת בזמנים!
 
למגוון טיפולי מסאג מפנקים.
 
חגיגת מבצעים (למטופלים קבועים הנחה משמעותית במחיר)להדגיש בבקשה את השורה.
 
על העיסויים:טנטרה,קלאסי,חושי,צדפות
 
זמינה:7 ימים שעות 9 עד 24
 
שישי שבת מחירים מפתיעים
 
דירה פרטית חניה בצמוד בחינם
 
המקום נקי ,מחוטא,סדינים חדפעמיים
 
יש להגיע לטיפול עם מסיכה 
 
תיאום טלפוני ,הודעהs.m.s,ווצאפ
 
בזמן טיפול לא עונה לטלפון 
 
 
אישה יפה מקצועית ,זמינה,ומדייקת בזמנים!
 
למגוון טיפולי מסאג מפנקים.
 
חגיגת מבצעים (למטופלים קבועים הנחה משמעותית במחיר)להדגיש בבקשה את השורה.
 
על העיסויים:טנטרה,קלאסי,חושי,צדפות
 
זמינה:7 ימים שעות 9 עד 24
 
שישי שבת מחירים מפתיעים
 
דירה פרטית חניה בצמוד בחינם
 
המקום נקי ,מחוטא,סדינים חדפעמיים
 
יש להגיע לטיפול עם מסיכה 
 
תיאום טלפוני ,הודעהs.m.s,ווצאפ
 
בזמן טיפול לא עונה לטלפון 
 
 
אישה יפה מקצועית ,זמינה,ומדייקת בזמנים!
 
למגוון טיפולי מסאג מפנקים.
 
חגיגת מבצעים (למטופלים קבועים הנחה משמעותית במחיר)להדגיש בבקשה את השורה.
 
על העיסויים:טנטרה,קלאסי,חושי,צדפות
 
זמינה:7 ימים שעות 9 עד 24
 
שישי שבת מחירים מפתיעים
 
דירה פרטית חניה בצמוד בחינם
 
המקום נקי ,מחוטא,סדינים חדפעמיים
 
יש להגיע לטיפול עם מסיכה 
 
תיאום טלפוני ,הודעהs.m.s,ווצאפ
 
בזמן טיפול לא עונה לטלפון 
 
אישה יפה מקצועית ,זמינה,ומדייקת בזמנים!
 
למגוון טיפולי מסאג מפנקים.
 
חגיגת מבצעים (למטופלים קבועים הנחה משמעותית במחיר)להדגיש בבקשה את השורה.
 
על העיסויים:טנטרה,קלאסי,חושי,צדפות
 
זמינה:7 ימים שעות 9 עד 24
 
שישי שבת מחירים מפתיעים
 
דירה פרטית חניה בצמוד בחינם
 
המקום נקי ,מחוטא,סדינים חדפעמיים
 
יש להגיע לטיפול עם מסיכה 
 
תיאום טלפוני ,הודעהs.m.s,ווצאפ
 
בזמן טיפול לא עונה לטלפון 
 
אישה יפה מקצועית ,זמינה,ומדייקת בזמנים!
 
למגוון טיפולי מסאג מפנקים.
 
חגיגת מבצעים (למטופלים קבועים הנחה משמעותית במחיר)להדגיש בבקשה את השורה.
 
על העיסויים:טנטרה,קלאסי,חושי,צדפות
 
זמינה:7 ימים שעות 9 עד 24
 
שישי שבת מחירים מפתיעים
 
דירה פרטית חניה בצמוד בחינם
 
המקום נקי ,מחוטא,סדינים חדפעמיים
 
יש להגיע לטיפול עם מסיכה 
 
תיאום טלפוני ,הודעהs.m.s,ווצאפ
 
בזמן טיפול לא עונה לטלפון 
 
אישה יפה מקצועית ,זמינה,ומדייקת בזמנים!
 
למגוון טיפולי מסאג מפנקים.
 
חגיגת מבצעים (למטופלים קבועים הנחה משמעותית במחיר)להדגיש בבקשה את השורה.
 
על העיסויים:טנטרה,קלאסי,חושי,צדפות
 
זמינה:7 ימים שעות 9 עד 24
 
שישי שבת מחירים מפתיעים
 
דירה פרטית חניה בצמוד בחינם
 
המקום נקי ,מחוטא,סדינים חדפעמיים
 
יש להגיע לטיפול עם מסיכה 
 
תיאום טלפוני ,הודעהs.m.s,ווצאפ
 
בזמן טיפול לא עונה לטלפון 
 
אישה יפה מקצועית ,זמינה,ומדייקת בזמנים!
 
למגוון טיפולי מסאג מפנקים.
 
חגיגת מבצעים (למטופלים קבועים הנחה משמעותית במחיר)להדגיש בבקשה את השורה.
 
על העיסויים:טנטרה,קלאסי,חושי,צדפות
 
זמינה:7 ימים שעות 9 עד 24
 
שישי שבת מחירים מפתיעים
 
דירה פרטית חניה בצמוד בחינם
 
המקום נקי ,מחוטא,סדינים חדפעמיים
 
יש להגיע לטיפול עם מסיכה 
 
תיאום טלפוני ,הודעהs.m.s,ווצאפ
 
בזמן טיפול לא עונה לטלפון 
 
אישה יפה מקצועית ,זמינה,ומדייקת בזמנים!
 
למגוון טיפולי מסאג מפנקים.
 
חגיגת מבצעים (למטופלים קבועים הנחה משמעותית במחיר)להדגיש בבקשה את השורה.
 
על העיסויים:טנטרה,קלאסי,חושי,צדפות
 
זמינה:7 ימים שעות 9 עד 24
 
שישי שבת מחירים מפתיעים
 
דירה פרטית חניה בצמוד בחינם
 
המקום נקי ,מחוטא,סדינים חדפעמיים
 
יש להגיע לטיפול עם מסיכה 
 
תיאום טלפוני ,הודעהs.m.s,ווצאפ
 
בזמן טיפול לא עונה לטלפון 
 

 
אישה יפה מקצועית ,זמינה,ומדייקת בזמנים!
 
למגוון טיפולי מסאג מפנקים.
 
חגיגת מבצעים (למטופלים קבועים הנחה משמעותית במחיר)להדגיש בבקשה את השורה.
 
על העיסויים:טנטרה,קלאסי,חושי,צדפות
 
זמינה:7 ימים שעות 9 עד 24
 
שישי שבת מחירים מפתיעים
 
דירה פרטית חניה בצמוד בחינם
 
המקום נקי ,מחוטא,סדינים חדפעמיים
 
יש להגיע לטיפול עם מסיכה 
 
תיאום טלפוני ,הודעהs.m.s,ווצאפ
 
בזמן טיפול לא עונה לטלפון 
 
 
אישה יפה מקצועית ,זמינה,ומדייקת בזמנים!
 
למגוון טיפולי מסאג מפנקים.
 
חגיגת מבצעים (למטופלים קבועים הנחה משמעותית במחיר)להדגיש בבקשה את השורה.
 
על העיסויים:טנטרה,קלאסי,חושי,צדפות
 
זמינה:7 ימים שעות 9 עד 24
 
שישי שבת מחירים מפתיעים
 
דירה פרטית חניה בצמוד בחינם
 
המקום נקי ,מחוטא,סדינים חדפעמיים
 
יש להגיע לטיפול עם מסיכה 
 
תיאום טלפוני ,הודעהs.m.s,ווצאפ
 
בזמן טיפול לא עונה לטלפון 
 
 
אישה יפה מקצועית ,זמינה,ומדייקת בזמנים!
 
למגוון טיפולי מסאג מפנקים.
 
חגיגת מבצעים (למטופלים קבועים הנחה משמעותית במחיר)להדגיש בבקשה את השורה.
 
על העיסויים:טנטרה,קלאסי,חושי,צדפות
 
זמינה:7 ימים שעות 9 עד 24
 
שישי שבת מחירים מפתיעים
 
דירה פרטית חניה בצמוד בחינם
 
המקום נקי ,מחוטא,סדינים חדפעמיים
 
יש להגיע לטיפול עם מסיכה 
 
תיאום טלפוני ,הודעהs.m.s,ווצאפ
 
בזמן טיפול לא עונה לטלפון 
 
אישה יפה מקצועית ,זמינה,ומדייקת בזמנים!
 
למגוון טיפולי מסאג מפנקים.
 
חגיגת מבצעים (למטופלים קבועים הנחה משמעותית במחיר)להדגיש בבקשה את השורה.
 
על העיסויים:טנטרה,קלאסי,חושי,צדפות
 
זמינה:7 ימים שעות 9 עד 24
 
שישי שבת מחירים מפתיעים
 
דירה פרטית חניה בצמוד בחינם
 
המקום נקי ,מחוטא,סדינים חדפעמיים
 
יש להגיע לטיפול עם מסיכה 
 
תיאום טלפוני ,הודעהs.m.s,ווצאפ
 
בזמן טיפול לא עונה לטלפון 
 
אישה יפה מקצועית ,זמינה,ומדייקת בזמנים!
 
למגוון טיפולי מסאג מפנקים.
 
חגיגת מבצעים (למטופלים קבועים הנחה משמעותית במחיר)להדגיש בבקשה את השורה.
 
על העיסויים:טנטרה,קלאסי,חושי,צדפות
 
זמינה:7 ימים שעות 9 עד 24
 
שישי שבת מחירים מפתיעים
 
דירה פרטית חניה בצמוד בחינם
 
המקום נקי ,מחוטא,סדינים חדפעמיים
 
יש להגיע לטיפול עם מסיכה 
 
תיאום טלפוני ,הודעהs.m.s,ווצאפ
 
בזמן טיפול לא עונה לטלפון 
 
אישה יפה מקצועית ,זמינה,ומדייקת בזמנים!
 
למגוון טיפולי מסאג מפנקים.
 
חגיגת מבצעים (למטופלים קבועים הנחה משמעותית במחיר)להדגיש בבקשה את השורה.
 
על העיסויים:טנטרה,קלאסי,חושי,צדפות
 
זמינה:7 ימים שעות 9 עד 24
 
שישי שבת מחירים מפתיעים
 
דירה פרטית חניה בצמוד בחינם
 
המקום נקי ,מחוטא,סדינים חדפעמיים
 
יש להגיע לטיפול עם מסיכה 
 
תיאום טלפוני ,הודעהs.m.s,ווצאפ
 
בזמן טיפול לא עונה לטלפון 
 
אישה יפה מקצועית ,זמינה,ומדייקת בזמנים!
 
למגוון טיפולי מסאג מפנקים.
 
חגיגת מבצעים (למטופלים קבועים הנחה משמעותית במחיר)להדגיש בבקשה את השורה.
 
על העיסויים:טנטרה,קלאסי,חושי,צדפות
 
זמינה:7 ימים שעות 9 עד 24
 
שישי שבת מחירים מפתיעים
 
דירה פרטית חניה בצמוד בחינם
 
המקום נקי ,מחוטא,סדינים חדפעמיים
 
יש להגיע לטיפול עם מסיכה 
 
תיאום טלפוני ,הודעהs.m.s,ווצאפ
 
בזמן טיפול לא עונה לטלפון 
 
אישה יפה מקצועית ,זמינה,ומדייקת בזמנים!
 
למגוון טיפולי מסאג מפנקים.
 
חגיגת מבצעים (למטופלים קבועים הנחה משמעותית במחיר)להדגיש בבקשה את השורה.
 
על העיסויים:טנטרה,קלאסי,חושי,צדפות
 
זמינה:7 ימים שעות 9 עד 24
 
שישי שבת מחירים מפתיעים
 
דירה פרטית חניה בצמוד בחינם
 
המקום נקי ,מחוטא,סדינים חדפעמיים
 
יש להגיע לטיפול עם מסיכה 
 
תיאום טלפוני ,הודעהs.m.s,ווצאפ
 
בזמן טיפול לא עונה לטלפון 
 

* שימו לב - המודעה הנ"ל לא מרמזת/מספקת ו/או מפרסמת שירותי מין

מודעות נוספות מדירות דיסקרטיות